Aktiviteter 2017

Aktiviteter i 10. Gilde i 2017

10. januar

3. gruppe

14. januar

Nytårskur

Stadsgildet

15. januar

Gildeledelsen

02. februar

28. februar

1. og 7. gilde

09. marts

6. april

14. maj

2. gruppe

20. maj

Forårsudflugt

06. juni

Gåtur i det grønne

12. juni

Friluftsgildehal

09. juli

Vesterhavsmarch

Stadsgildet

12. august

Loppemarked Gildeborgen

10. gilde

14. august

Buderup Ødekirke

Stadsgildet

22. august

Fødselsdagsgildehal

25. - 28. august

"Kartoffeltur"

21. september

Gildemøde

16. oktober

Gilderådsmøde

Gildeledelsen

23. oktober

Gildehal

24. oktober

Andespil

7. Gilde

02. november

Ridderhal

Stadsgildet

24. november

Gildemøde

22. november

Fredslys

Stadsgildet

14. december

Julemøde