Aktiviteter 2019

Aktiviteter i 10. Gilde i 2019

04. januar

GL/2.gr.

12. januar

STG

21. januar

04. februar

Fælles/tværgildemøde

11. Gilde

26. februar

14. marts

Gildemestermøde

STG

26. marts

Gildeting

GL.

10. april

Erfa møde nye gildeled.

SGL

11. april

01. maj

Stadsgildeting

SGL

04 maj


06. maj

25. maj

4. - 5. juni

Gruppetur

11. juni


13. juni

07. juli

Vesterhavsmarch

STG

12. august

STG

22. august

4. gr.

05. september

Gildemestermøde

DGL

08. september

Vild mad i Hammer Bakker


12. september

14. september

23. september

Gilderådmøde

GL

08. oktober

24. oktober

Andespil

7. og 12. gilde

03. november

Dansk Flygtningehjælp


07. november

Distriktsgildehal

STG

14. november

Stadsgilderåd

STG

26. november

28. november

Fredslyset


12. december

202011. januar

Nytårskur

DGL/11. Gilde

13. januar

1. gr.

18. januar

Travetur

2. gr.

???

Fællesarrangement

DGL. / 6. gilde

03. marts

Gildeting

Gl.