Om os

Den første gildeledelse i 1970

Sidste tur med 6. Gilde i Flamsted Hytten


10. Sct. Georgs Gilde i Aalborg


10. Sct. Georgs Gilde i Aalborg blev stiftet den 22. august 1970.

I 1969 nedsatte 6. Sct. Georgs Gilde i Aalborg et udvalg til at arbejde med tankerne om en deling af gildet. 6. Gilde var på daværende tidspunkt det eneste blandede gilde i Aalborg. De 8 andre gilder i Aalborg var/er kønsopdelte gilder. Allerede ved Gildetinget den 18. marts 1970 kunne Gildemesteren meddele, at der nu var grundlag for at dele 6. Gilde og oprette et nyt blandet gilde i Aalborg – 10. Sct. Georgs Gilde i Aalborg. Kravet var, at mindst 22 gildebrødre ville gå over i det nye gilde.

 

6. gilde, sidste fælles tur, Flamsted

Det var ikke let for de daværende gildebrødre i 6. Gilde at vælge, men  20 gildebrødre i en godt spredt aldersfordeling, valgte at forlade 6. Gilde og blive overført til det nye 10. Sct. Georgs Gilde i Aalborg.

Overførslen fandt sted den 22. august 1970 ved en festlig indvielse i Papegøjehaven i Aalborg.

  

Den daværende landsgildemester Edmund Kjeldsen, ledte den højtidelige overførsel og indsatte den første gildeledelse. Landsgildemesteren sluttede sin tale til det nye gilde med at sige:

”Byg jeres Gilde op på gildelovens grund, giv det ansigt og indhold, så I kan være det bekendt. Byg det med et vågent øje for fremtiden, et stærkt blik til nutiden og med en venlig tanke til fortiden”.

Et citat som stadigvæk er aktuelt.

10. Gilde udviklede sig i rivende fart. Efter 2 år var medlemstallet mere end fordoblet. I 1977 havde 10. Gilde 55 medlemmer og ved gildetinget i marts måned, var der forslag om deling af gildet. Det førte til, at man på et ekstraordinært gildeting i september 1977 vedtog at dele 10. Gilde. I oktober måned 1977 blev 12. Sct. Georgs Gilde i Aalborg stiftet.

Aalborg fik endnu et blandet gilde.


I dag er medlemstallet i 10. Gilde 25.

Vi  får løbende  henvendelser  fra personer, der ønsker at blive optaget, og som senere - efter besøg i vort gilde - ønsker at blive optaget som nye medlemmer i10. Gilde. 


 

 

Copyright @ All Rights Reserved