Aktiviteter 2022

Aktiviteter i 10. Gilde i 2022

8. januar

Nytårskur

DGL/10. Gilde

11. januar

Nytårsgildehal

2. gruppe

15. januar

Travetur

3. gruppe

10. februar

Gildemøde

4. gruppe

07. marts

Gildeting

GL

09. marts

Gildemestermøde

DGL

06. april

Erfa-møde ny. gl.

DGL

21. april

Sct. Georgs Gildehal

1. gruppe

04. maj

Stadsgildeting

DGL

07. maj

Gildetur

GL/3 gruppe

14. juni

Friluftsgildehal

3. gruppe

08. august

Buderup Ødekirke

DGL

22. august

Fødselsdagsgildehal

4. gruppe

01. september

Gildemestermøde

DGL

15. september

Gildemøde

2. gruppe

22. oktober

Fellowship

DGL

03. november

Distriktsgildehal

DGL

10. november

Stasgilderådsmøde

DGL

16. november

Gildemøde

1. gruppe

22. november 

Gilderådsmøde

GL

24. november

Fredslyset

DGL

06. december

Julemøde

3. gruppe