Billeder fra 2020

11. juni 
Gildehal i Gildeborgens Have med indsættelse af ny kansler og faneherold.

Efterfølgende var der gåtur i Østerådal. 

10. Gilde 2020

Copyright @ All Rights Reserved